V? trí hi?n t?i: Trang ch? > C?ng ty > C?ng ty
C?ng ty
ABOUT US
H? s? c?ng ty V?n hóa c?t l?i S?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p L?ch s? Danh d? K? thu?t ?i?n hình Hi?n th? video
EI Fire là nhà cung c?p hàng ??u các h? th?ng báo cháy t?i Trung Qu?c. ???c thành l?p vào n?m 1995, c?ng ty này d?a vào c?ng ngh? quan s?, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c và tài nguyên tài n?ng c?a C?ng ty D?ng c? ?o l??ng và D?ng c? Zhongdian. Sau h?n 20 n?m phát tri?n nhanh chóng, EI ?? tr? thành m?t th??ng hi?u n?i ti?ng trong ngành c?ng nghi?p phòng cháy ch?a cháy trong n??c.

EI Fire t?p trung vào l?nh v?c báo cháy t? ??ng, có trung tam nghiên c?u c?ng ngh? k? thu?t ?i?n t? Anhui Fire và tr?m nghiên c?u h?u ti?n s?, là m?t thi?t b? nghiên c?u và phát tri?n thi?t b? ch?a cháy quan tr?ng t?i Trung Qu?c. H? th?ng báo cháy lo?t EI t? thi?t k? có ch?c n?ng tiên ti?n, hi?u su?t ?n ??nh và s? d?ng thu?n ti?n, ?? giành ???c h?n 100 b?ng sáng ch? qu?c gia, và c?ng ngh? t?ng th? ?? ??t ??n trình ?? tiên ti?n trong n??c và qu?c t?. Các s?n ph?m ?? ???c s? d?ng r?ng r?i trong các d? án phòng cháy ch?a cháy l?n trong n??c, ch?ng h?n nh? Th? v?n h?i Olympic B?c Kinh, Cung V?n hóa Nhan dan và Th? v?n h?i Olympic Thanh niên Nam Kinh. Các s?n ph?m ?ang trong tình tr?ng t?t và d?ch v? là chu ?áo, ?? giành ???c l?i khen ng?i nh?t trí t? khách hàng.
Danh d?
HONOR
營業執照
營業執照
安全生產許可證
安全生產許可證
質量管理體系認證
質量管理體系認證
環境管理體系認證
環境管理體系認證
職業健康安全管理體系認證
職業健康安全管理體系認證
標準化良好行為企業
標準化良好行為企業
安全生產標準化
安全生產標準化
高新技術企業
高新技術企業
V?n hóa c?t l?i
COMPANY CULTURE
使命
使命
防火于未燃    依愛保平安
愿景
愿景
成為中國最好的消防企業
成為受人尊敬的一流企業
核心價值觀
核心價值觀
誠實守信    以人為本
科學發展    和諧共贏
Tr? l?i
eifire@eifire.com
+86 400-0552-119
Liên h?+86 400-0552-119
Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
色欲日韩精品无码_亚洲国产综合网站_久久婷婷五月综合国产_国产一级片免费看片