V? trí hi?n t?i: Trang ch? > C?ng ty >  K? thu?t ?i?n hình >  Danh m?c ??a ?i?m
K? thu?t ?i?n hình
PROJECT
Tòa nhà Landmark B?t ??ng s?n th??ng m?i V?n phòng c?ng ty C? quan chính ph? Danh m?c ??a ?i?m D? án trung tam giao th?ng M? th?c v?t c?ng nghi?p, d? án ?i?n Tr??ng h?c và vi?n nghiên c?u B?nh vi?n Khách s?n Khu dan c?
勞動人民文化宮

勞動人民文化宮位于北京天安門東側,曾是明、清兩代皇室家廟,舊稱太廟。是封建王朝皇室供奉祖宗牌位、年節大典祭祀先人的地方,是保存最完整的明代建筑群之一。太廟呈南北方向的長方形,總建筑面積139650平方米。整個建筑布局頗具匠心。再加上封閉的圍墻、濃密的古柏,形成了莊嚴肅穆的氣氛。為首都職工教育培訓、文化娛樂和科技與人才交流的活動中心。


Tr? l?i
eifire@eifire.com
+86 400-0552-119
Liên h?+86 400-0552-119
Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
色欲日韩精品无码_亚洲国产综合网站_久久婷婷五月综合国产_国产一级片免费看片